Nikon Lens Mount To M4/3 - Non-Electronic

Nikon Lens Mount To M4/3 - Non-Electronic

  • $44.95
    Unit price per 


Convert Nikon lens mount to Micro 4/3 mount. No electronic contacts, so lenses need to be focussed manually.